ثبت کسب و کار

قائم

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • لیتوگرافی
مدیریت: 
سید اسماعیل سلیمانی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۲۱۲۰۵۰
تلفن: 
۰۳۱۳۲۲۲۰۲۸۲
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان سپاه - کوچه تلفنخانه سرای قائم