ثبت کسب و کار

هامون

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
عبدالمحمد کردانی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۲۹۹۳۲۷
تلفن: 
۰۳۱۳۴۳۶۰۰۵۱
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خ سروش - جنب بن بست ۶۰
شرح فعالیت و خدمات : 

چاپ افست