ثبت کسب و کار

پردیس سینمایی بهمن

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • سینماها
مدیریت: 
سیداحمد حسینی
تلفن: 
۰۳۱۵۵۵۷۹۷۳۲
۰۳۱۵۵۵۷۹۷۳۱
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • کاشان
آدرس: 
کاشان -خ شهیدرجایی