ثبت کسب و کار

کادوس

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
بهناز سلطانی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۸۳۱۶۸۲۷
۰۹۱۳۵۵۵۱۵۰۳
تلفن: 
۰۳۱۴۲۶۱۴۰۲۱
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • نجف آباد
آدرس: 
نجف آباد- خیابان شریعتی - روبروی خیابان بهمن - طبقه فوقانی بانک مهر اقتصاد
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات